Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu"
Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Prof.Dr. C.C. Iliescu"
  • are o mare concentrare de cadre cu o înaltă pregătire profesională şi ştiinţifică
  • are cadre medicale specializate în străinătate, după ultimele tehnici moderne
  • are o dotare tehnică modernă
  • are în program efectuarea transplantului cardiac şi alte tehnici moderne şi chirurgie şi cardiologie intervenţională
  • rezolvă cazuistică complexă şi realizează peste 40% din intervenţiile cardiovasculare din România
  • are funcţie didactică (aici îşi realizează viitorii medici instruirea în cardiologie, chirurgie cardiacă, vasculară sau cardiologie intervenţională)
  • are funcţie de cercetare clinică şi fundamentală, care sunt valorificate la congresele interne şi internaţionale
  • rezolvă cazuri din întreaga ţară în condiţii de urgenţă. Activitatea este valorificată la numeroase congrese naţionale şi internaţionale.
  • anual sunt executate peste 700 intervenţii pe cord deschis (36% din totalul intervenţiilor realizate în prezent în România) de cele 6 unităţi de profil.
ueisSistem informatic unitar pentru monitorizarea şi optimizarea îngrijirii bolnavilor critici din Spitalele platformei Fundeni: intra-operator, post-operator şi din secţiile de anestezie – terapie intensivă, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul de stat


Prof.Dr. C.C. Iliescu
Prof.Dr. C.C. Iliescu
pe iso9001
iso9001 iso 14001 iso 14001
iso 18001 iso 18001 iso 28000
iso 28000 Certificat de acreditare