Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu"

Bugetul de venituri si cheltuieli

Programe nationale de sanatate
Buget 2012
Salarii
2016

2017